• HOME
  • O mikros drapetis

O mikros drapetis (2006)


Drama, Family

2006 Year 92 Mins 7.1 Imdb

Maria Papaioannou, Nikos Economidis, Yorgos Zografos, Nancy Mandrou

A boy escapes from the reformatory and hides in a young girl's house.

O mikros drapetis Movie Information

  • Production Co: Finos Film
  • Released: 20 November 2006
  • Imdb Rating: 7.1
  • Runtime: 92 Mins.
  • Writer: Stavros Tsiolis
  • Director: Stavros Tsiolis
  • Cast: Maria Papaioannou, Nikos Economidis, Yorgos Zografos, Nancy Mandrou

O mikros drapetis Subtitles (2 subtitles)